Vrijwilligers gevraagd

Vrijwilligers daar hebben we er nooit genoeg van!

Dierverzorging - Onderhoud - Tuinieren - Groente - Administratie.

Dan straks de Horeca! Gastvrouwen en Heren.

Het laatste jaar hebben we een mooi aantal Vrijwilligers weten te werven, hoe...ze zagen onze Boerderij en zijn gebleven!

Hoeveel uur, dat hangt van u af: kan 4 uur zijn, maar kan ook meer...1x per week, 1 x per maand!

Dat overleggen we met uw wensen en onze verwachtingen.

Waar we vrijwillig voor werken: voor de Veestapel om ze een mooie dag te geven!

Zodat de bezoekers ervan kunnen meegenieten. 

 
 
 
 
 

Tevredenheid!

naast je werkzaamheden heb je dus ook tijd voor je diermomentje!