Eenden

Kuifeenden.

Onze kuifeenden zijn loopeenden, ze kunnen dus niet vliegen!

Geboren 30 mei 2021! 

Moeder Dotje en Pa en hun zes schatten van kinderen! 

8 augustus was het zover, daar kwamen onze nieuwe eenden! Na een escape en plonsen in het water, zijn we er ingeslaagd met zes uur lokken en fluiten, de eendjes in hun verblijf te zetten! 

Het is maar goed dat we ze apart zetten, want ze zijn werkelijk met iedereen bevriend dat kan zwemmen!