Vrijwilligers gevraagd

Vrijwilligers daar hebben we er nooit genoeg van!

Dierverzorging - Onderhoud - Tuinieren - Groente - Administratie.

 de Horeca! Gastvrouwen en Heren.

Het laatste jaar hebben we een mooi aantal Vrijwilligers weten te werven, hoe......gewoon ze zagen onze Boerderij en zijn gebleven!

Hoeveel uur, dat hangt van u af: kan 4 uur zijn, maar kan ook meer...1x per week, 1 x per maand!

Dat overleggen we met uw wensen en onze verwachtingen.


Stagiaires

Op dit moment nemen we geen stagiaires aan. 

We werken vrijwillig om onze Veestapel een mooi leven te geven!

En de bezoekers ervan kunnen meegenieten. 

Tevredenheid!

naast je werkzaamheden heb je dus ook tijd voor je diermomentje!

Meest recente reacties

Deel deze pagina